Lead (ลีด) คำสั้น ๆ กับเรื่องราวมากมายต้องเรียนรู้

Lead ลีด

เลือกอ่านตามหัวข้อ

Lead คือ ผู้สนใจสินค้าหรือบริการ หรือมีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง 

นอกจากนี้ ลีด ยังหมายรวมถึงข้อมูลอย่างชื่อ เบอร์ติดต่อ หรืออีเมล ของผู้สนใจสินค้าหรือบริการ ซึ่งแบรนด์ได้รับจากการให้กรอกแบบฟอร์ม การสำรวจความเห็น รวมถึงติดต่อจากช่องทางต่าง ๆ

และเนื่องจาก ลีด สามารถกลายเป็นลูกค้าได้ ลีดจึงมีความสำคัญต่อแบรนด์ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก และการสร้าง ลีด ให้มากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยังจัดเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของแบรนด์ด้วยทั้งนี้ ในแง่ของการตลาด ลีดมีรายละเอียดร้อยแปดประการ ดังที่จะกล่าวถึงในส่วนถัดไป

ประเภทของ ลีด

ลีด สามารถจำแนกเป็นประเภทย่อย ๆ ได้ ดังนี้

Qualified Lead vs. Unqualified Lead

  • Qualified Lead แปลตรงตัวว่า ลีดคุณภาพ หมายถึง ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้า ซึ่งสินค้าหรือบริการของคุณ สามารถแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาได้ปกติแล้ว ลีดคุณภาพมักมีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์คุณ และมีแนวโน้มสูงจะซื้อสินค้าหรือบริการที่คุณนำเสนอ
  • Unqualified Lead คือ ลีดไม่มีคุณภาพ หรือผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้า ซึ่งปัญหาหรือความต้องการไม่ชัดเจน และสินค้าหรือบริการของคุณอาจไม่ตอบโจทย์ของพวกเขา โดยทั่วไป ลีดไม่มีคุณภาพมักมีข้อจำกัดเรื่องเงิน หรือไม่มีอำนาจในการซื้อสินค้าหรือบริการ

อ่านมาถึงตรงนี้ บางคนอาจสงสัยว่า จะแยกลีดคุณภาพจากลีดไม่มีคุณภาพได้ยังไง และคำตอบคือ ลีด ซึ่งมีพฤติกรรมดังนี้ มีแนวโน้มสูงเป็นลีดคุณภาพ

  • สอบถามเกี่ยวกับแบรนด์ รวมถึงสินค้าที่ตัวเองสนใจ ผ่านช่องทางติดต่อของแบรนด์
  • เลือกกรอกฟอร์มออนไลน์เพื่อสิทธิประโยชน์บางอย่าง
  • เลือกลงทะเบียนเพื่อจองซื้อสินค้าหรือบริการ
  • คลิกโฆษณาของสินค้าหรือบริการของคุณ

Marketing Qualified Lead และ Sales Qualified Lead

ในทางการตลาด ลีดคุณภาพ สามารถแบ่งย่อยได้ 2 ประเภท คือลีดคุณภาพสำหรับฝ่ายการตลาด (Marketing Qualified Lead หรือ MQL) และลีดคุณภาพสำหรับฝ่ายขาย (Sales Qualified Lead หรือ SQL) 

สำหรับ MQL นั้น หมายถึงลีด ที่สนใจสินค้าหรือบริการจากแคมเปญการตลาด หรือมีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ส่วน SQL หมายถึง MQL ที่พร้อมซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ หรือกำลังพิจารณาซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าว โดย SQL เป็น ลีด ที่สำคัญที่สุด และการติดต่อกับ SQL อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสขายสินค้าหรือบริการ

ลีดไม่มีคุณภาพ เปลี่ยนเป็น ลีดมีคุณภาพ ได้ไหม

แม้ไม่ 100% แต่ลีดไม่มีคุณภาพสามารถเปลี่ยนลีดคุณภาพได้ หากลีดไม่มีคุณภาพได้เห็นคอนเทนต์ที่ช่วยให้พวกเขาอยากซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ หรือคอนเทนต์ที่ช่วยให้พวกเขารู้ปัญหาของตัวเอง และอยากใช้สินค้าหรือบริการของคุณเพื่อแก้ปัญหานั้น

อยากได้ ลีดคุณภาพ ต้องทำอย่างไร

เพื่อให้ได้มาซึ่ง Qualified Lead ฝ่ายขายหรือฝ่ายการ ตลาดต้องสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายแบบตรงจุด และสอดคล้องกับสินค้าหรือบริการที่แบรนด์นำเสนอ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแบนเนอร์โฆษณา 

ทั้งนี้ เครื่องมือที่สำคัญเป็นอย่างมากต่อการสื่อสารคือคอนเทนต์ โดยคอนเทนต์มีส่วนช่วยดึงความสนใจของลีดคุณภาพ โน้มน้าวให้พวกเขาอยากซื้อสินค้าหรือบริการ และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อในท้ายที่สุด

นอกจากนี้ ลูกค้าเก่าของแบรนด์ยังจัดเป็นลีดคุณภาพเช่นกัน ดังนั้น การทำให้พวกเขากลับมาซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ จึงเป็นการหา Qualified Lead ให้แบรนด์เช่นกัน

บทความอื่น ๆ