Brand Identity ตัวตนชัด “ยอดขาย” ชัดกว่า ทำได้ยังไง

Brand Identity

Brand Identity คือ อัตลักษณ์ของแบรนด์ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเช่น ชื่อ สี น้ำเสียง โลโก้ หรือฟอนต์อักษร